Комфорта идва с топлината, а топлината с камините на КРОН

Котли на твърдо гориво “КРОН”

Котлите “КРОН” са стоманени и служат за отопление на сгради с отопляем обем до 1800 m3, като се използва твърдо гориво – дърва и въглища. Предвидени са за водни отоплителни инсталации с температура на топлоносителя  от 80 0С до 90 0С.

Гаранция – 5 години на топлообменника.