Комфорта идва с топлината, а топлината с камините на КРОН

За механа или вила