Комфорта идва с топлината, а топлината с камините на КРОН

Котли на твърдо гориво “КРОН”

Котлите “КРОН” служат за отопление на сгради с отопляем обем до 1800 m3, като се използва твърдо гориво – дърва и въглища. Предвидени са за водни отоплителни инсталации с температура на топлоносителя  от 70 0С до 90 0С.

Котлите се изработват от висококачествени стоманени листи и безшевни тръби. Обемът на горивната камера осигурява запас от гориво за работа от 8 до 10 часа. Скарата е тръбна и се охлажда от водата, като с това се постига по-пълно използване на отделената при изгаряне на горивото топлина. При движението си димните газове 4 (четири) пъти променят посоката си, т.е. котела е ЧЕТИРИ ХОДОВ. По този начин се подобрява топлоотдаването от изгарянето на горивото, като същевременно се намаляват вредните емисии и се повишава КПД-то на котела. Подвързването към коминното тяло се осъществява посредтвом  метален кюнец с размер от Ø180мм до Ø250мм. Вратите на котлите са стоманени, уплътнени с керамично въже и топло изолирани с вермиколит. Котлите са снабдени с термометър и механичен термостат, регулиращ количеството въздух постъпващ в зоната на горене в котела.

Гаранция – 5 години на топлообменника.